Vedubox Sınav ve Test Modülü

Soru Bankası, Test ve Sınav Sistemimiz sayesinde farklı soru tipleriyle (sürükle bırak, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış, yazılı vb.) testler ve sınavlar hazırlayabilirsiniz. Bu sayede tek tip testler ve sınavlardan kurtularak öğrencilerinizin farklı yollarla sonuca ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Her öğrencinin test ve sınav sorusuna verdiği cevapları detaylı olarak görebilir ve bu sayede etkin bir şekilde öğrencilerinizi takip edebilirsiniz.

Nasıl Çalışır?

Vedubox soru bankası, test-sınav sistemini aşamalı olarak kullanımınıza sunar.

Soru Oluştur

Bir çok soru tipi desteklenmektedir. Çoktan seçmeli, bir den çok seçmeli, boşluk doldurma, doğru yanlış, evet hayır, sürekle bırak, resim sorusu, eşleştirme, sıralama, matriks ve likert. Oluşturulan sorular soru bankasında tutulmaktadır.

Test Oluştur

İlk aşamada oluşturulan sorular soru havuzundan seçilir ve gerekli ayarlamalardan sonra testler oluşturulur. Soru sırası her bir kullanıcı için değiştirilebilmektedir

Sınav Oluştur

Önceki aşamada oluşturduğunuz testlerden istediklerinizi seçip basit bir kaç ayarlamadan sonra sınavınızı oluşturabilirsiniz.

soru test sinav

Temel Özellikler

  • Sınırsız sayıda kendi sorularınızı oluşturabilirsiniz. Sorular ve cevap şıkları metin, görsel ve video olarak hazırlanabilir.
  • Soru bankasından sorular tek tek ya da rastgele otomatik seçilerek testler de oluşturulabilir.
  • Testler otomatik olarak değerlendirilir ve raporlanır. Ayrıca açık uçlu soruların değerlendirmeleri eğitmen tarafından yapılabilir.
  • Sınavlar testler birleştirilerek oluşturulur. Sınavlar da otomatik olarak değerlendirilir ve raporlanır.
  • Soru Bankası, Test ve Sınav Sistemimiz sayesinde farklı soru tipleriyle (sürükle bırak, çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış, yazılı vb.) testler ve sınavlar hazırlanabilir.
    Bu sayede tek tip testler ve sınavlardan kurtularak öğrencilerinizin farklı yollarla sonuca ulaşmasını sağlanabilir.
  • Her öğrencinin test ve sınav sorusuna verdiği cevapları detaylı olarak görülebilir ve bu sayede etkin bir şekilde öğrenciler takip edilebilir.

İletişim

Uzaktan eğitim ihtiyaçlarınız için, kolay, hızlı ve esnek bir çözüm. En iyi özellikleri sunan, bu yenilikçi  Eğitim Platformunu